Web Analytics

Keurmerk

Uw mening is bepalend!

Het unieke van het Keurmerk Persoonlijke Uitvaart is dat een uitvaartondernemer die in het bezit is van het keurmerk niet door een extern bureau wordt beoordeeld. De beoordeling wordt gedaan door de nabestaanden voor wie de uitvaartondernemer een uitvaart heeft mogen verzorgen. De beoordeling van nabestaanden is dus bepalend of de uitvaartondernemer het keurmerk mag blijven voeren.

Het Keurmerk

Uitvaartondernemers die in het bezit zijn van het Keurmerk Persoonlijke Uitvaart dienen minimaal aan de volgende voorwaarden te voldoen:

–De uitvaartonderneming is een kleinschalige lokale onderneming.
–Persoonlijke aandacht en betrokkenheid staan centraal. U beslist alles zelf.
–Iedere uitvaart wordt samen met u op maat samengesteld. Er wordt geen gebruik gemaakt van vaste draaiboeken en/of protocollen.
–U ontvangt uiterlijk de volgende dag een transparante concept begroting.
–U betaalt alleen voor diensten en producten die u daadwerkelijk afneemt.
–De uitvaartondernemer dient minimaal 12 beoordelingen per jaar te krijgen met een gemiddelde score van minimaal een 7 van de 10.
–De uitvaart hoeft niet in één gesprek geregeld te worden. De uitvaartverzorger komt, indien u dat wenst, iedere dag persoonlijk bij u langs om beetje bij beetje meer vorm aan de uitvaart te geven.
–De uitvaartondernemer besteedt alle tijd die nodig is om samen met u een persoonlijke uitvaart te creëren. Er is geen maximum tijd die aan het verzorgen van een uitvaart wordt besteed.
–Het uitgangspunt is dat de uitvaartverzorger die de uitvaart met u bespreekt, ook degene is die u op de dag van de uitvaart begeleidt.
–Uw beoordeling bepaalt of de uitvaartondernemer het keurmerk mag blijven voeren.