Web Analytics

Links

Voor overlijden:

www.pratenoververlies.nl

Ben je een dierbare verloren en heb je behoefte daar met iemand over te praten?

Op deze site kun je daarover chatten. Anoniem en vertrouwelijk, met een deskundige vrijwilliger.

www.jong-partnerverlies.nl lotgenoten bij partnerverlies op jonge leeftijd

www.donorvoorlichting.nl – Stichting Donorvoorlichting

www.goededoelen.nl – U wilt iets nalaten aan een goed doel. Deze site helpt u.

www.branche-thuiszorg.nl/ – Brancheorganisatie thuiszorg, lokale adressen.

www.nvve.nl – Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie.

www.levenseindekliniek.nl – Voor mensen met een euthanasie wens.

www.vptz.nl – Vrijwillige Palliatieve Zorg (inclusief vrijwillige thuiszorg).

www.palliatievezorg.nl –  Over zorg voor ongeneeselijke zieke mensen.

www.nivel.nl – Adressen hospices, bijna-thuishuizen, verpleeghuizen.

 

De uitvaart:

www.biblija.net – Bijbelversies, voor passende teksten.

www.katholieknederland.nl – Invulling van een katholieke uitvaart.

www.uitvaart.nl – informatie over de fases voor, tijdens en na de uitvaart.

www.uitvaart.tv – Voorlichting met videofilmpjes over allerlei onderwerpen.

www.vivace.nl – Uitvaartmuziek, dans en educatie.

 

Rouw en verliesverwerking:

www.korrelatie.nl – Gratis advies van psychologen en maatschappelijk werkers inzake rouw- en verliesverwerking.

www.rouw.nl – Verzamelde informatie over rouw.

www.verlaatverdriet.nl – Voor mensen die hun ouders verloren toen ze zelf jonger dan 20 jaar waren.

www.in-de-wolken.nl – Rouwverwerking jongeren en kinderen.

www.kubler-ross.nl – Stichting Dr. Elisabeth Kubler Ross, rouwverwerking.

www.achterderegenboog.nl – Organiseert acitviteiten voor jongeren.

www.slachtofferhulp.nl – Ondersteuning voor slachtoffers van misdrijf of verkeersongeluk.

www.burotroost.nl – Begeleidt volwassenen, kinderen en verstandelijk gehandicapten bij rouw en verlies.

www.delevensjas.nl – Vertelt over het verlies in het leven op een laagdrempelige manier, die aansluit bij kinderen.

 

Het overlijden van een kind:

www.lieve-engeltjes.nl – Lotgenotencontact en herinneringen.

www.wiegedood.org – Vereniging van ouders van wiegedoodkinderen.

www.uitvaartnet.nl/uitvaartverzekering/verlies-kind

www.vokk.nl – Voor oudrs met een kind dat kanker heeft of eraan overleed.

 

Na de uitvaart:

www.notaris.nl – informatie over erfrecht, testamenten, nalatenschap. enz.

www.belastingdienst.nl – Informatie over belastingen en overlijden.

www.svb.nl – Sociale Verzekeringsbank (AOW, ANW, AKW uitkeringen).

www.uwv.nl – Hoofdkantoor, lokale adressen. WW, ZW, WAO, Wajong, WAZ.

www.2zw.nl – Over zorg, welzijn, sociale zekerheid en wet- en regelgeving.

www.minszw.nl – Ceck of u recht heeft op aanvullende bijstand.

www.dnb.nl – Informatie over polissen niet meer bestaande verzekeraars.

www.kinderbescherming.nl – Informatie over voogdijzaken.

www.lintjes.nl – Afhandelen koninklijke onderscheidingen.

www.emmaus.nl – Gratis ophalen goede inboedels.

www.kici.nl – Gratis ophalen kleding.

www.legerdesheils.nl – Gratis ophalen goede inboedels en andere goederen.